Project Name

Обука за членовите на Заедницата на Хрвати во Република Македонија

На 5-6 јуни 2010 Прима менаџмент консултинг испорача обука за пишување проектни апликации за членовите на Заедницата на хрватите во Република Македонија.

Read More
za nas


Прима менаџмент консалтинг е приватна компанија во која е вградено долгогодишното искуство на основачот на фирмата и соработниците, кои го стекнале работејќи на повеќе национални и меѓународни програми и проекти.

uslugi


Прима менаџмент консалтинг испорачува консултантски услуги и обука во областа на организацискиот и проектниот менаџмент, раководењето со човечки ресурси, стратешкото планирање, планирање, спроведување и оценување на развојни иницијативи.

kontakt


За повеќе информации контактирајте не во секое време на:

mobile +389 70 367 883
+389 70 333 912

email contact@primacons.com.mk