Обука за членовите на Заедницата на Хрвати во Република Македонија

Објавено на 23.06.2010 од Maja Baric

На 5-6 јуни 2010 Прима менаџмент консултинг испорача обука за пишување проектни апликации за членовите на Заедницата на хрватите во Република Македонија.

Read More

 Интелектуалната сопственост како алатка за развој на туризмот

Објавено на 22.06.2010 од Maja Baric

Маја Бариќ  на 9-ти јуни 2010учествуваше со свое кратко излагање на јавна трибина на тема:„Туризмот како иднина за македонски развој“ која се одржа во просториите на Универзитетот за туризам и менаџмент Скопје на која учествуваа претставници на Владата на Македонија, на Стопанската Комора, Здружението на интелектуалци Трето доба, на Универзитетот за Туризам и Менаџмент во […]

Read More

 Обука за „Менаџмент на граѓанските организации“

Објавено на 22.06.2010 од Maja Baric

Во рамките на регионалниот проект “Техничка поддршка за граѓанските организации“, кој се спроведува во земјите од т.н. Западен Балкан  и Турција и е финансиран од Европската Унија, беше организиран циклус на обуки на тема “ Менаџмент на граѓанските организации“. Лилјана Алчева од Прима Менаџмент Консалтинг, Македонија,  заедно со Ирма Алпендитзе од МДФ, Холандија успешно го […]

Read More

 Обука за РПЦ во март 2010

Објавено на 26.01.2010 од Maja Baric

Прима Менаџмент Консалтинг во периодот од 1-15 март 2010 година ќе организира втора обука за Раководење со проектен циклус од серијата обуки започнати во 2009 година.

Read More

 Заврши обуката за Раководење со проектен циклус

Објавено на 05.01.2010 од Maja Baric

Тимот на Прима Мeнаџмент Консaлтинг ја започна реализацијата на програмата за “отворени “ курсеви со обуката Раководење со проектен циклус (РПЦ). Обуката за РПЦ се одвиваше два пати неделно во периодот од 10 ноември до 10 декември 2009 година, во вкупно траење од 30 часови.

Read More

 Обука за Раководење со проектен циклус

Објавено на 25.10.2009 од Liljana Alceva

 

Раководењето со проектен циклус е збир на вештини на менаџирање на проектот во сите негови фази: планирање, формулација, финансирање, мониторинг и оценка, кој е усвоен од Европската унија и може да се примени во проектите во деловниот, граѓанскиот и јавниот сектор.

Read More