Project Name

Конференција на УНИЦЕФ и МТСП

По повод меѓународниот ден на искоренување на сиромаштијата, на 14 и 15 октомври во Скопје, во организација на УНИЦЕФ МК и Министерството за труд и социјална политика се одржа регионална конференција насловена „Ефективна социјална заштита: поддршка на семејствата, децата и заедниците во борбата против сиромаштијата“. На завршниот дел од конференцијата Лилјана Алчева учествуваше во панел […]

Read More
za nas


Прима менаџмент консалтинг е приватна компанија во која е вградено долгогодишното искуство на основачот на фирмата и соработниците, кои го стекнале работејќи на повеќе национални и меѓународни програми и проекти.

uslugi


Прима менаџмент консалтинг е приватна фирма која испорачува консултантски услуги и обука во областа на организацискиот и проектниот менаџмент, раководењето со човечки ресурси, стратешкото планирање, планирање, спроведување и оценување на развојни иницијативи.

kontakt


За повеќе информации контактирајте не во секое време на:

mobile +389 70 367 883
+389 70 333 912

email contact@primacons.com.mk