Две „студии на случај“ за подобрување на енергетската ефикасност во станбениот сектор на Лилјана Алчева објавени во Compendium of best practices on standards and technologies for energy efficiency in buildings in the UNECE region

Објавено на 21.08.2019 од Liljana Alceva

Два текста на Лилјана Алчева за проекти на Хабитат Македонија беа објавени во Збирката на најдобри практики за стандарди и технологии за енергетска ефикасност во станбени згради во регионот на UNECE, која беше објавена во август 2019 година од страна на Економската комисија за Европа на Обединетите Нации.

Целосниот извештај е достапен на следниот линк