Лилјана Алчева презентираше студија на случај на конференција во Oxford Brookes University

Објавено на 08.10.2011 од Liljana Alceva

Конференцијата организирана од CENDEP , институт кој работи во рамките на oxford Brooks University и Multistory ‘The Small Change Forum: ingenious people make better places’ ги собра на едно место 80 академци, практичари, консултанти и студенти од НВО, универзитети, претставници на приватниот и јавниот сектор кои учествуваа во пленарни сесии, семинари и тематски дискусии за развој на заедницата преку иницијативи за Мали промени.

На конференцијата Лилјана Алчева презентираше студија на случај за одржливост на локалните иницијативи кои со малку средства, прават големи промени во квалитетот на животот на луѓето. Погледнете го извештајот на конференцијата  на англиски јазик.