Стратегија за социјално вклучување, социјална заштита и намалување на сиромаштијата во општините Неготино и Липково

Објавено на 08.07.2011 од Liljana Alceva

Пролетта 2011 година во соработка со Институтот за човекови права Лудвиг Болцман, а финансирано од Австриската агенција за развој, низ партиципативен процес беа изработени Стратегија за социјално вклучување, социјална заштита и намалување на сиромаштијата во општините Неготино и Липково. Лилјана Алчева го водеше процесот и ги подготви двете стратегии.