Конференција на УНИЦЕФ и МТСП

Објавено на 16.10.2019 од Liljana Alceva

По повод меѓународниот ден на искоренување на сиромаштијата, на 14 и 15 октомври во Скопје, во организација на УНИЦЕФ МК и Министерството за труд и социјална политика се одржа регионална конференција насловена „Ефективна социјална заштита: поддршка на семејствата, децата и заедниците во борбата против сиромаштијата“. На завршниот дел од конференцијата Лилјана Алчева учествуваше во панел […]

Read More

 Две „студии на случај“ за подобрување на енергетската ефикасност во станбениот сектор на Лилјана Алчева објавени во Compendium of best practices on standards and technologies for energy efficiency in buildings in the UNECE region

Објавено на 21.08.2019 од Liljana Alceva

Два текста на Лилјана Алчева за проекти на Хабитат Македонија беа објавени во Збирката на најдобри практики за стандарди и технологии за енергетска ефикасност во станбени згради во регионот на UNECE, која беше објавена во август 2019 година од страна на Економската комисија за Европа на Обединетите Нации. Целосниот извештај е достапен на следниот линк

Read More

 Обука за корисниците на Граѓанскиот ресурсен центар во Македонија

Објавено на 01.03.2019 од Liljana Alceva

Во рамките на Програмата за градење капацитети на Граѓанскиот ресурсен центар, проект финансиран од Европската Унија, а спроведуван од Македонски центар за меѓународна соработка во партнерство со АДИ од Гостивар и Медиа плус од Штип, Лилјана Алчева спроведе две обуки:  Мобилизирање на ресурси на 7-8 февруари 2019г. и Тематско вмрежување, партнерство и коалиции која беше […]

Read More

 Лилјана Алчева презентираше студија на случај на конференција во Oxford Brookes University

Објавено на 08.10.2011 од Liljana Alceva

Конференцијата организирана од CENDEP , институт кој работи во рамките на oxford Brooks University и Multistory ‘The Small Change Forum: ingenious people make better places’ ги собра на едно место 80 академци, практичари, консултанти и студенти од НВО, универзитети, претставници на приватниот и јавниот сектор кои учествуваа во пленарни сесии, семинари и тематски дискусии за […]

Read More

 Обука за членовите на Заедницата на Хрвати во Република Македонија

Објавено на 23.06.2010 од Maja Baric

На 5-6 јуни 2010 Прима менаџмент консултинг испорача обука за пишување проектни апликации за членовите на Заедницата на хрватите во Република Македонија.

Read More

 Интелектуалната сопственост како алатка за развој на туризмот

Објавено на 22.06.2010 од Maja Baric

Маја Бариќ  на 9-ти јуни 2010учествуваше со свое кратко излагање на јавна трибина на тема:„Туризмот како иднина за македонски развој“ која се одржа во просториите на Универзитетот за туризам и менаџмент Скопје на која учествуваа претставници на Владата на Македонија, на Стопанската Комора, Здружението на интелектуалци Трето доба, на Универзитетот за Туризам и Менаџмент во […]

Read More

 Обука за „Менаџмент на граѓанските организации“

Објавено на 22.06.2010 од Maja Baric

Во рамките на регионалниот проект “Техничка поддршка за граѓанските организации“, кој се спроведува во земјите од т.н. Западен Балкан  и Турција и е финансиран од Европската Унија, беше организиран циклус на обуки на тема “ Менаџмент на граѓанските организации“. Лилјана Алчева од Прима Менаџмент Консалтинг, Македонија,  заедно со Ирма Алпендитзе од МДФ, Холандија успешно го […]

Read More

 Обука за РПЦ во март 2010

Објавено на 26.01.2010 од Maja Baric

Прима Менаџмент Консалтинг во периодот од 1-15 март 2010 година ќе организира втора обука за Раководење со проектен циклус од серијата обуки започнати во 2009 година.

Read More

 Заврши обуката за Раководење со проектен циклус

Објавено на 05.01.2010 од Maja Baric

Тимот на Прима Мeнаџмент Консaлтинг ја започна реализацијата на програмата за “отворени “ курсеви со обуката Раководење со проектен циклус (РПЦ). Обуката за РПЦ се одвиваше два пати неделно во периодот од 10 ноември до 10 декември 2009 година, во вкупно траење од 30 часови.

Read More

 Обука за Раководење со проектен циклус

Објавено на 25.10.2009 од Liljana Alceva

 

Раководењето со проектен циклус е збир на вештини на менаџирање на проектот во сите негови фази: планирање, формулација, финансирање, мониторинг и оценка, кој е усвоен од Европската унија и може да се примени во проектите во деловниот, граѓанскиот и јавниот сектор.

Read More