Работни места во граѓанските организации

Објавено на 20.10.2009 од Liljana Alceva

Граѓанскиот сектор во Р. Македонија во моментов го сочинуваат повеќе од 4.000 граѓански организации од различни профили  кои се соочуваат со низа проблеми и отворени прашања во нивното работење. Најголемата слабост на граѓанските организации е во управувачките структури, особено во делот на раководењето со човечките ресурси. Соочени со секојдневните проблеми на преживување од проект до […]

Read More