Обука за членовите на Заедницата на Хрвати во Република Македонија

Објавено на 23.06.2010 од Maja Baric

На 5-6 јуни 2010 Прима менаџмент консултинг испорача обука за пишување проектни апликации за членовите на Заедницата на хрватите во Република Македонија.

Обуката се состоеше од теми како: што е проект, што е проектен циклус и што е проектна апликација, а учесниците ги водевме низ процесот на пишување на проектна акликација низ практични примери од работата на Заедницата.